Stress

Hvad er stress?
Der findes ikke en korrekt forklaring på, hvad stress er.

Stress opstår når vi mister overblikket, og ikke kan overskue konsekvenserne af det, vi er i gang med.

Når man får stress symptomer, er det første man skal huske, at stress er noget som opstår mellem mennesker og deres handlinger.
Det er ikke noget, der er inde i personen, og kan ikke løses ved, at man laver sin personlighed om.
Og slet ikke ved at ”tage sig sammen”.

Mange gange er vi mest oppe i vores hoved. At vi skal skynde os med denne opgave på enten vores arbejde eller studie, vi skal lige huske at handle ind på vejen hjem, huske til forældremøde, lige nå at smøre madpakker inden vi går i seng, huske vores aftaler med vennerne, så venskaberne forbliver. Vi har travlt, men tænker dette skal nok gå, og det bliver bedre om en uge eller en måned. Så er der luft i kalenderen igen.

Men hvis vi fortsætter i dette høje tempo, så vil kroppen begynde at reagere på, at vi ikke kan holde til at være i så høj fart i en længere periode. Kroppen reagerer ved, at den får stresssymptomer, som f.eks. hovedpine, hjertebanken, svedeture, rysten, mavesmerter o.s.v. Kroppen er vores bedste ven, og den prøver faktisk “bare”, at fortælle os, at vi skal sænke farten – mærke kroppen – få hovedet og kroppen i balance.

Hvis du har for travlt hele dit liv, vil du ligge i overhalingsbanen. Det kan du ikke holde til i længden.
Forstil dig, at du kører på en vej – i overhalingsbanen, for du har travlt med alt det du skal nå. På hver side af vejen, står de smukkeste træer med skønne smagfulde æbler.
Men du har jo travlt, så du har ikke tid til at stoppe op og nyde synet af de smukke træer, og smage de dejlige æbler.

Stop op og få hjælp, så du kan smage på de dejlige æbler.

Hvis du ser på de 3 stresszoner, nikker du så genkendende til nogle af de nævnte symptomer?

Der er 3 zoner indenfor stress symptomer. Denne grønne zone må vi gerne være i, i en kortere perioder.
Men hvis perioden bliver lang, kommer vi desværre tit over i gul og rød zone.
Kroppen har brug for en pause – hjernen har brug for ro.